About me / O mne

 

Creating abstract paintings is kind of a beautiful process.  There is always something you find even if it is about one or two lines.  My works have few, in each painting, recurring characters  - metallic colors, a lot of metallic colors, strong pigments, strong lines; however, each piece is unique, different.  My intention is to make the observer to stop for a while, look at the work and lead inner conversation with it.  If this happens, you create a personal connection to it. This privacy is only yours and you can lead it in every moment you pass my art. Well this is all about, to have privacy, your own one from an art...from any art.

So let's make art happen...

***

Vytvárať hocijaké dielo je v podstate krásny process. Vždy je tam niečo na objavenie a stačí to pritom načrtnúť jednou – dvoma líniami Moje práce majú pár spoločných čŕt - metalické farby, veľa metalických farieb, silné pigmenty, dominantné čiary, a pritom je každé dielo iné, výnimočné. Mojím cieľom je primäť pozorovateľa na chvíľu sa zastaviť, pozorovať dielo a viesť vnútornú konverzáciu. Ak sa Vám to stane, vznikla Vaša osobná spojitosť s dielom.  Táto intimita medzi obrazom a Vami je iba Vaša a možete ju vytvárať vždy, keď popri diele prejdete. Veď práve o tom to je, mať svoje osobné vnemy z diela...z hocijakého diela.

Tak teda nechajme umenie vznikať...