"...The true job of an artist is to use all talents to make art disturbing visual sences and comforting those inside.  Each artists work should give space for everyone to see something totally different even in one grain of sand on canvas.  There is no bad painting or imperfectwork, it is called personal connection of what you see in it..." EviBodo 

 

"...Podstatou každého umelca je plne využívať svoj talent tak, aby vytvorené dielo súčasne znepokojovalo aj potešilo vizuálne vnímanie pozorovateľa.  Každé dielo by vám malo dať priestor vidieť v diele niečo úplne odlišné, iné, hoci iba ak nejaké zrnko piesku na plátne.  V umení nie je dobré alebo zlé dielo, či práca, skôr by som povedala, že ide o osobné spojenie s dielom a čo v ňom vidíte..." EviBodo

 

Plastic Paint

Plastic technique to make
art thick on structure with
visible layers

Plastic Paint

Abstract is beautiful

Abstract art is defined by
the owner. What is seen in it,
is a private connection to it.

Abstract is beautiful

Interesting Shot

Shoot your works
different way & make it
more catchy

Interesting Shot